Vad är skillnaden mellan “med tonplatta och namn” och ”utan tonplatta och utan namn”

Nästan alla motiv finns i två utföranden. Vid val av utan tonplatta och utan namn är bakgrunden helt vit, det blir då en större kontrast mellan motivet och bakgrunden, artens namn trycks ej heller. Väljer man med tonplanta och namn blir kontrasten lite mjukare och du får en vit kant runt om, som en inbyggd passepartout. Väljer man med tonplatta så trycks också artens namn på svenska och latin. Har arten inget svenskt namn, trycks endast det latinska namnet.

Vissa undantag finns bl a på kollagen som inte har namn även om man väljer med tonplatta.

Alla bilder har Göran Liljebergs signatur tryckt på printet.

Med tonplatta och namn

Med tonplatta och namn

Med vit bakgrund och utan namn

Utan tonplatta och utan namn